Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Τίτλος ισότιμος Απολυτηρίου Γυμνασίου από το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ΛάρισαςΗ έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν θα βρει μόνο τους μικρούς μαθητές να ετοιμάζουν σάκες και βιβλία και να μπαίνουν σε ημερήσιο πρόγραμμα, αλλά και ένα πλήθος ενήλικων συμπολιτών μας που αποφασίζουν πως «ποτέ δεν είναι αργά για γνώση» και εγγράφονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Τι είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας; Πρόκειται για καινοτόμα σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων, ηλικίας από 18 ετών και άνω, που δεν έχουν τελειώσει το Δημοτικό και μετά τη φοίτησή τους σε αυτά θα λάβουν απολυτήριο τίτλο ισότιμο προς το απολυτήριο του Γυμνασίου. Μερικοί από τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν ούτε απολυτήριο δημοτικού, περνούν από τυπικές εξετάσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να το αποκτήσουν και στη συνέχεια να κάνουν την εγγραφή τους. Με την πρώτη επίσκεψή τους οι υποψήφιοι δίνουν μια μικρή συνέντευξη, κατά την οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν η ηλικία τους (άτομα 18 έως 30 ετών έχουν προτεραιότητα), τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά (ανεργία, ανάγκη κοινωνικής επανένταξης) και φυσικά η διαθεσιμότητα και δέσμευση του υποψηφίου να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Μετά από δύο σχολικά έτη εκπαίδευσης (18 μήνες) στο ΣΔΕ οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες που όχι μόνο τους εξελίσσουν ως πολίτες αλλά και αυξάνουν τις πιθανότητές τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δεν υπάρχουν μαθήματα με την στενή έννοια του συμβατικού σχολείου, αλλά γραμματισμοί, εφόσον ο σημερινός εγγράμματος πολίτης οφείλει να είναι εγγράμματος σε γνωστικούς χώρους πέραν της γραφής, ανάγνωσης και των απλών αριθμητικών υπολογισμών. Έτσι, πέρα από τον βασικό πυρήνα που είναι ο γλωσσικός, ο αριθμητικός και ο πληροφορικός γραμματισμός (από 3 ώρες την εβδομάδα έκαστος), περιλαμβάνονται και ο Αγγλικός, Κοινωνικός, Περιβαλλοντικός, Πολιτισμικός γραμματισμός, οι οποίοι διδάσκονται με βιωματικό τρόπο. Τέλος στους εκπαιδευόμενους παρέχονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογίας και Σταδιοδρομίας, ενώ συμμετέχουν σε εργαστήρια και διαθεματικά projects.
Οι εκπαιδευόμενοι που αποφοιτούν από τα ΣΔΕ έχουν καταρχήν αποκτήσει, πέρα από ένα σημαντικό χαρτί που θα ενισχύσει την επαγγελματική τους θέση, μεγάλη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον. Για πολλούς από αυτούς η συνέχεια είναι τα Επαγγελματικά,  για άλλους τα Γενικά Λύκεια ενώ στη συνέχεια κάποιοι έχουν επιτύχει την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ ή και σε ΑΕΙ. Όλοι, πάντως κρατούν επαφές με τα ΣΔΕ από τα οποία αποφοίτησαν και με τους «συμμαθητές» τους, μέσω του τοπικού Συλλόγου Αποφοίτων.
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Απολυτήριο Δημοτικού (ή Πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης  Α΄, Β΄ ή  Γ΄ Γυμνασίου για όσους έχουν φοιτήσει σε κάποιες τάξεις του Γυμνασίου).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Συμπλήρωση  Αίτησης εγγραφής.
Εκδίδεται μαθητικό πάσο για τις μετακινήσεις με ΚΤΕΛ και αστικά λεωφορεία
Πληροφορίες και εγγραφές: 5.00 – 8.00 το απόγευμα
Στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών) Τηλέφωνο 2410 670950    http://sdelarisas.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

σχόλιο παρακαλώ

Follow by Email