Η γωνιά των αποφοίτων

Η γωνιά των αποφοίτων είναι μια μικρή σελίδα μέσα στο Blog, όπου δημιουργήσαμε για να φιλοξενήσουμε κάποιες εικόνες και το καταστατικό του συλλόγου των αποφοίτων του ΣΔΕ!!!!!Follow by Email