Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 1ο ΣΔΕ Λάρισας!!!Το 1ο ΣΔΕ Λάρισας λειτουργεί για 13 χρόνια στην πόλη μας και απευθύνεται σε ενήλικες  άνω των 18 ετών, που δεν ολοκλήρωσαν  την  υποχρεωτική εκπαίδευση και τους δίνεται η ευκαιρία  να αποκτήσουν το Απολυτήριο του Γυμνασίου. Η φοίτηση διαρκεί μόνο δυο χρόνια και εφαρμόζεται ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενήλικων εκπαιδευομένων. Στο Σχολείο αυτό οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων κ.λπ. Επίσης υποστηρίζονται στη μαθησιακή τους πορεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΣΔΕ, έναν καινοτόμο θεσμό που περιλαμβάνει έναν σύμβουλο ψυχολόγο και έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας για κάθε Σχολείο. Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δεν είναι ένα Γυμνάσιο όπως το τυπικό, που απλώς επαναλαμβάνεται με καθυστέρηση μερικών ετών. Είναι ένα σχολείο με διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα σχολείο η δομή και η λειτουργία του οποίου υπαγορεύονται από τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τα κίνητρα των εκπαιδευομένων. Ένα σχολείο απαλλαγμένο από την τυπικότητα του Προγράμματος Σπουδών και την αγωνία για την κάλυψη συγκεκριμένης διδακτέας ύλης.

Το ΣΔΕ είναι ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα ο οποίος, στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, υλοποιεί στην πράξη προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οδηγούν τους συμμετέχοντες, πέραν από την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην απόκτηση τίτλου σπουδών ισότιμου με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Η εμπειρία τους από τη συνέχιση των σπουδών τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και οι επιδόσεις τους μαρτυρούν ότι αυτό που κέρδισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν. Για την εγγραφή χρειάζεται απολυτήριο δημοτικού σχολείου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στις παρακάτω ημερομηνίες:
Τετάρτη 8-7-2015 ώρες 8:30-12:30 

Τετάρτη 15-7-2015 ώρες 8:30-12:30 
Τετάρτη 22-7-2015 ώρες 8:30-12:30 
Τετάρτη 29-7-2015 ώρες 8:30-12:30 
Τετάρτη 19-8-2015 ώρες 8:30-12:30 
Τετάρτη 26-8-2015 ώρες 8:30-12:30 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

σχόλιο παρακαλώ

Follow by Email